Főoldal   |    Ügyfélkapu   |    Magunkról   |    Kapcsolat   |    Partnereink
 Magyar English Deutsch  

Név:

Típus:
Megye:
Keresőszó:

Város:

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

                                                   ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 • Nyomon követjük az Ön által számunkra önkéntesen szolgáltatott adatokat, illetve azokat az adatokat, melyeknek megtekintését számunkra engedélyezte, vagy online elküldte, mint például a nevét, címét, illetve egyéb fiók adatait.

 

 • Rögzítjük, hogy hányszor kereste fel az oldalt, illetve azt is, hogy a hosteslap.com-on belül melyik rovatokat kerese fel. Szoftverrel és hardverrel kapcsolatos adatokat is rögzítünk, és olyan adatokat is, amelyek elérhetőek az általános internet környezetből, mint például a böngésző típusa, IP-cím stb.

 

 • Privát kapcsolattartási adatok, mint például a hosteslap.com munkatársakhoz intézett telefonbeszélgetései, chat ügyfélnaplók, faxok vagy levelek tartalma, illetve a hosteslap.com munkatársaknak címzett levelek tartalma.

 

A hosteslap.com a két legnépszerűbb technológiát alkalmazza a tartalom testreszabása és az Ön kényelme érdekében:

 

Sütik” elhelyezésével követhetjük nyomon, mikor keresi fel oldalunkat. Ezen sütik segítségével a felhasználók szokásairól gyűjtünk névtelen információkat. Azt tanácsoljuk, hogy böngészőjében engedélyezze a sütik fogadását, hogy a hosteslap.com szolgáltatásait problémamentesen tudja használni.

 

Adatok felhasználása és védelme

 

Az Öntől származó adatokat csak általános célokra használjuk fel, mint a szolgáltatásaink színvonalának javítása, az Önnel való kapcsolattartás, és az általunk szolgáltatott tartalmak testreszabása. Vizsgáljuk felhasználóink magatartásából kirajzolódó trendeket, hogy a felhasználói élményt fokozzuk.

 

A hosteslap.com komoly biztonsági intézkedéseket tesz, hogy védje adatait a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, nyilvánosságra hozás, megsemmisítés ellen. Magas szintű biztonsági rendszerünk védi felhasználóink adatait mind fizikai, mind számítástechnikai szinten.

 

Felhasználói fiókja és jelszava biztonságáért Ön a felelős!

 

A hosteslap.com alkalmazottainak a felhasználók személyes adataihoz való hozzáférése korlátozott, továbbá titoktartási kötelezettség is vonatkozik rájuk. Így fegyelmi intézkedésekre, ennek keretében akár munkaviszonyuk megszűntetésére, illetve súlyos esetekben büntetőjogi következményekre is számíthatnak, ha ezeket a kötelezettségeket megszegik.

 

A hosteslap.com a rábízott adatokat nem adja bérbe, nem bocsátja áruba, nem osztja meg és semmilyen módon sem ruházza át harmadik személyekre.

 

Szolgáltatásról való leiratkozás

 

Felhasználóink leiratkozhatnak szolgáltatásainkról. Ezt a folyamatosan üzemelő Ügyfélszolgálati Központunk felkeresésével, vagy az info@hostesslap.com címre küldött e-mail üzenet segítségével teheti meg. 

A felhasználói fiók törlésével egyidejűleg minden olyan adatot törlünk, amelynek tárolására nincsen törvényi kötelezettségünk.

 

Az adatvédelmi szabályzat módosítása

 

A hosteslap.com fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatát megváltoztassa. Ha személyes adatai kezelését érintő jelentős változtatásokat léptetünk életbe, ezeket a változtatásokat a hosteslap.com Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos részén közzétesszük. Minden itt közzétett változás hatályba lépésének ideje a közzététel ideje.


Az Ön felelőssége, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot és a Felhasználási Feltételeket nyomon kövesse.

Jogi nyilatkozat

 

Alulírott a hosteslap.com oldal használója és hirdetője a weboldalra történő belépéssel és vagy regisztrációval kifejezetten és feltétel nélkül elfogadom az alábbiakat:

 

 1. Elfogadom, hogy a hosteslap.com-nál fennálló tagságom ideje alatt az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint a hoteslap.com weboldal látogatásával kapcsolatos technikai információkat, illetve személyes adatokat a hoteslap.com üzemeltetője kezelje. Ennek keretében felhatalmazom a weboldal üzemeltetőjét az anyag nyilvános megjelenítésére, szerkesztésére, tárolására, archiválására, másolására és sokszorosítására. Elfogadom továbbá, hogy a weboldal üzemeltetői az általam szolgáltatott tartalmat bármikor belátásuk szerint visszautasíthatják, a már megjelent anyagot törölhetik, vagy elérhetetlenné tehetik.

 

 1. A felnőtt tartalom megtekintése 18 év felett (néhány országban 21 év felett, ezért ellenőrizd a helyi szabályozásokat) engedélyezett. Kijelentem ezért, hogy betöltöttem 18. életévemet (21. életévemet, ahol szükséges), és ezáltal a hosteslap.com weboldal látogatása nem ütközik az 1999. évi LXXV. tv. 9. § (1) bekezdésébe.

 

 1. Mint felnőtt ember, hiszem, hogy elidegeníthetetlen jogom van az általam választott anyagokat elolvasni és/vagy megtekinteni. A weboldal tartalmát semmilyen formában nem tartom szeméremsértőnek, illetve sértőnek. A weboldalon található anyagok megtekintése/elolvasása és esetleges letöltése nem sérti utcám, falum, városom, megyém, államom vagy országom közösségi normáit vagy törvényeit.

 

 1. Jelen weboldal felnőtt szórakoztatási és oktatási célzattal bír, amelynek nem célja a fajtalan érdeklődés támogatása. Az általam megtekintett/elolvasott kifejezetten szexuális tartalmú anyagok saját használatra vannak, és nem áll szándékomban elérhetővé tenni ezeket az anyagokat kiskorúak számára.

 

 1. Teljes mértékben felelősséget vállalok bárminemű alaptalan, hamis közzétételért, illetve a jelen weboldalon található anyagok megtekintése, olvasása, illetve letöltése következtében előálló jogi következményekért. Továbbá elismerem és tudomásul veszem, hogy sem a hosteslap.com, sem annak társult vállalatai nem vállalnak felelősséget a jelen weboldalra történő belépés, illetve annak vagy az azon található anyagok használata következtében előálló jogi következmények tekintetében. Tudomásul veszem továbbá az alábbi előírásokat:

 

 • nem tölthető fel felhasználói tartalomként szerzői jogokat, személyiségi jogokat, vagy más jogokat sértő anyag;

 • nem folytatható olyan tevékenység, mely a weboldal technikai működését zavarná, vagy más felhasználókat a weboldal használatában korlátozna

 • nem folytatható adatgyűjtés más felhasználókról

 • a weboldal üzemeltetőinek kifejezett jóváhagyása nélkül nem folytatható kereskedelmi, marketing- és reklámtevékenység

 • nem publikálható olyan felhasználói tartalom, mely jelen működési szabályzat bármely részével ellentmond.

 

 1. Elismerem és elfogadom, hogy tiltott escort szolgáltatás nyújtása vagy támogatása, a prostitúció, személyes adatok megadása (többek között hosteslap.com-on kívüli e-mail címek, online üzenő programok azonosítói, lakcímek, számlaszámok, stb.), az 1999. évi LXXV. tv. 11. §-a alapján, amely szerint tilos írásban, képben, vagy hangrögzítő illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatást felajánlani, hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni. A hosteslap.com üzemeltetője és szerkesztősége felhívja a látogatók és hirdetők figyelmét, illetve egyúttal közli, hogy a weboldalon megjelenített hirdetések esetében a fentiek tekintetében semmiféle felelősséget nem vállal. A hosteslap.com-on kívül a weboldalon szereplőkkel történt kapcsolattartásból származó károkért a weboldal tulajdonosait vagy üzemeltetőit továbbá semmilyen felelősség nem terheli.

 

 1. Elfogadom, hogy a weboldalon tilos mások jogait sértően viselkedni, trágárul beszélni, fenyegetőzni vagy veszekedni mind a weboldal látogatóival és hirdetőivel, mind a hosteslap.com ügyfélszolgálatával, menedzsmentjével szemben. Az általam elküldött, továbbított szöveganyag vagy használt felhasználói név nem lehet sértő, nem utalhat pedofíliára, kiskorúságra, túlzott brutalitásra, zoofíliára, bármilyen emberi végtermék elfogyasztására, illetve tilos a jó ízlés határain kívüli, a szabályainkkal ellentétes, törvénysértésre utaló vagy másokat megtévesztő bármilyen megjegyzés vagy felhasználó név használata. Minden, az általam a weboldalon publikált információ, szöveg, kép, anyag, illetve bármely egyéb természetű adat (Tartalom) tartalmáért, minőségéért kizárólag én, a publikáló vagyok felelős, illetve az a személy, aki a publikálás során a felhasználói nevet regisztrálta.

 

 1. Amennyiben a weboldalon keresztül bármilyen büntetőjogi megítélés alá eső cselekmény, csalárd tranzakció történik, a hosteslap.com fenntartja magának a jogot, hogy minden rendelkezésére álló információt felhasználjon és kiadjon az illetékes (akár nyomozó) hatóságok részére a különböző jogi eljárások során, különös tekintettel a böngésző előzményekre, IP-címekre és e-mail címekre, illetve minden más nyomon követhető online tett cselekményre. A hosteslap.com teljes mértékben együttműködik a csalárd tranzakciókkal kapcsolatos nyomozásra és a joghatóságuk alá eső más ügyekre feljogosított szervekkel. A hosteslap.com teljesíti a bírósági idézéseket és más megkereséseket.

 

A hosteslap.com szeretné megóvni felhasználóit a szexuálisan nyílt tartalom beleegyezésük nélkül történő megtekintésétől, ezért kérjük figyelmesen olvassa el a fenti szöveget!

 

 

Ez a figyelmeztető oldal egy a hosteslap.com és Ön között, illetve azon gazdasági társaságok között létrejött szerződésnek minősül, amelyekben Önnek bárminemű jogi érdekeltsége van. Amennyiben az illetékes, hatáskörrel bíró bíróság a szerződés bármely részét végrehajthatatlannak nyilvánítja, az nem befolyásolja a szerződés más részeinek végrehajthatóságát.

 

A hosteslap.com nem vállal jótállást az itt közölt információkért, az üzemeltetők a jelen jogi nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat tartalmát bármikor külön értesítés és külön beleegyezés nélkül módosíthatja! Továbbá a weboldalon lévő anyagok megjelenése nem jelenti azt, hogy a hosteslap.com támogatja az anyagok szerzőjét vagy azok tartalmáért felelősséget vállalna.

 

A weboldal üzemeltetői kijelentik, hogy a weboldal valamennyi technikai és tartalmi szolgáltatása ezen jogi nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat hatálya alatt áll. A weboldalt működtető szoftver kizárólag a hosteslap.com-ot üzemeltető tulajdona annak egész vagy részének felhasználása, másolása, forráskódjának jogtalan használata, módosítása a BTK és PTK idevonatkozó eljárását vonja maga után.

A jelen weboldal elsődleges feladata technikai környezetet biztosítani a weboldal felhasználói számára, felhasználói tartalom elhelyezése, visszakeresése és bemutatása céljából. A weboldal üzemeltetői fenntartják a jogot az alkalmas technikai eszközök és megoldások megválasztására, a szolgáltatások ütemezésére, felfüggesztésére vagy végleges megszűntetésére anélkül, hogy vállalnák a felhasználói tartalmak megőrzését. A weboldal üzemeltetői nem felelősek az adathozzáférés sebességéért, minőségéért, bármilyen adatvesztésért vagy hibás, hiányos adatátvitelért, megjelenítésért.

A weboldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációhoz kötött tartalmak és szolgáltatások kijelölése az üzemeltető hatásköre. A regisztráció ingyenes, a regisztrációs eljárás automatikus, és bárki számára rendelkezésre áll, célja elsősorban a felelősségteljes felhasználói magatartásra való ösztönzés. A weboldal üzemeltetői fenntartják a jogot arra, hogy a jelen jogi nyilatkozatot és adatkezelési nyilatkozatot megszegő felhasználókat a portál használatából kizárják, regisztrációjukat töröljék.

 

A weboldalé üzemeltetői a weboldal értékesíthető felületein hirdetéseket helyezhetnek el. A hirdetések tartalmát, formáját és technikai jellemzőit a weboldal és a hirdető között létrejövő külön megállapodás szabályozza. A weboldal üzemeltetői nem felelősek a hirdetési tartalom és a felhasználói tartalom esetleges ütközéséért.

 

Általános szabályként a hosteslap.com három típusú adatot gyűjt felhasználóival kapcsolatban:

 

 • Nyomon követjük az Ön által számunkra önkéntesen szolgáltatott adatokat, illetve azokat az adatokat, melyeknek megtekintését számunkra engedélyezte, vagy online elküldte, mint például a nevét, címét, illetve egyéb fiók adatait.

 

 • Rögzítjük, hogy hányszor kereste fel az oldalt, illetve azt is, hogy a hosteslap.com-on belül melyik rovatokat kerese fel. Szoftverrel és hardverrel kapcsolatos adatokat is rögzítünk, és olyan adatokat is, amelyek elérhetőek az általános internet környezetből, mint például a böngésző típusa, IP-cím stb.

 

 • Privát kapcsolattartási adatok, mint például a hosteslap.com munkatársakhoz intézett telefonbeszélgetései, chat ügyfélnaplók, faxok vagy levelek tartalma, illetve a hosteslap.com munkatársaknak címzett levelek tartalma.


Jelen jogi nyilatkozat és adatvédelmi nyilatkozat, valamint a kapcsolódó dokumentumok kialakításakor figyelembe vettük a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlásait, a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosának állásfoglalásait és ajánlásait (online dokumentum nem elérhető), valamint a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Minden, itt külön nem szabályozott kérdésben a Magyar Köztársaság területén hatályos jogszabályok a mérvadóak.
Amennyiben Ön nem a Magyar Köztársaság területén használja a weboldalt, kérjük, tájékozódjon arról is, hogy az Ön országában milyen jogszabályok vonatkoznak az internethasználatra, és törekedjen azok betartására is.

 

 

 

0|2|7|4|5|7|4


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink